روزمرگی‌های هدفمند

روزمرگی‌های هدفمند
پدر ثروتمند پدر فقیر
ثروتمند
منصور حیدرزاده

پدر ثروتمند پدر فقیر

پول یکی از اشکال قدرت است؛ اما آموزش آن مهم‌تر است. پول می‌آید و می‌رود اما اگر بدانی پول چه کار می‌کند،

ادامه مطلب
ویژگی کارآفرینان موفق
کارآفرین
منصور حیدرزاده

5 ویژگی کارآفرینان موفق

آیا ویژگی های خاصی وجود دارد که همه کارآفرینان موفق در آن مشترک هستند؟ کارآفرینان از ویژگیهای بسیار مشابهی برخوردار هستند که

ادامه مطلب