روزمرگی‌های هدفمند

روزمرگی‌های هدفمند
5 قانون مهم که برای هدف گذاری باید بدانید
هدف گذاری
منصور حیدرزاده

5 قانون مهم که برای هدف گذاری باید بدانید

هدفمند زندگی کردن نیز یک مدل ذهنی است که بر زندگی و کسب‌وکار تاثیر عمیقی دارد. هدف گذاری کمک می‌کند شما کارهای

<p style="display: inline-block;padding: 3px 6px;margin-bottom: 6px;background: #002850;color: #fff;border-radius: 7px;">بیشتر بدانید</p>
5 راز برای کسب درآمد از اینترنت
درآمد از اینترنت
منصور حیدرزاده

5 راز برای کسب درآمد از اینترنت

از نظر مشاغل، اقتصاد دیجیتال یا کسب درآمد از اینترنت یک برکت و یک نفرین است. اینترنت، تلفن‌های هوشمند و سایر نوآوری‌های

<p style="display: inline-block;padding: 3px 6px;margin-bottom: 6px;background: #002850;color: #fff;border-radius: 7px;">بیشتر بدانید</p>
5 تکنیک ساده سازی زندگی کاری شما
زندگی
منصور حیدرزاده

5 تکنیک ساده سازی زندگی کاری شما

جولی مورگنسترن که کتاب‌های پرفروشی در زمینه مدیریت زمان و سازماندهی دارد در کتابش با نام «صبح‌ها ایمیل‌تان را کنترل نکنید» به

<p style="display: inline-block;padding: 3px 6px;margin-bottom: 6px;background: #002850;color: #fff;border-radius: 7px;">بیشتر بدانید</p>