مقالات

روزمرگی‌های هدفمند
تغییر - نیرو - زندگی
تغییر
منصور حیدرزاده

سفر به سرزمین تغییر

تمام هستی را نیرویی فرا گرفته است،در مسیر تغییر این نیرو هر لحظه تو را حمایت می‌کند، این نیرو نگران توست… این

بیشتر بدانید

اعتماد به نفس - اعتماد - نفس
اعتماد
مسئول سایت

اعتماد به نفس یعنی چی

اعتماد به نفس یعنی اینکه انسان خودش را عمیقا ارزشمند و توانمند بداند یعنی یک نفر به توان و توانمندی های خودش

بیشتر بدانید

شهامت - ترس - جنگ
ترس
مسئول سایت

شهامت چیست؟

جنگ عظیمی بین دو کشور در گرفته بود. سالها از شروع جنگ می گذشت و جنگ کماکان سربازان خسته شده بودند فرمانده

بیشتر بدانید

عذرخواهی - هنر - موثر
عذرخواهی
مسئول سایت

هنر یک عذرخواهی موثر

زمانی که مشاجره ظهور میکند، همیشه برای دریافت و بخشیدن یک حس خوب راهی وجود دارد و اینها تنها با یک عذرخواهی

بیشتر بدانید