امیر باقری

رزومه امیر باقری

اطلاعات فردی:

  • امیر براقری کارشناس اوج تغییر و عملکرد

 

فعالیت‌های شغلی:

طراح دوره‌های آموزشی:

  • تولید کننده محصولات آموزشی +Change

 

دیگر فعالیت‌ها:

  • برگزارکننده مجموعه سمینارهای موفقیت نامحدود در کردستان عراق
  • برگزاری سمینارهای آموزشی برای اتاق بازرگانی کشورهای همسایه