امیر باقری - موفقیت - تغییر - ثروت - زندگی - سخنرانی

رزومه امیر باقری

حرفه:

 • کارشناس اوج تغییر و عملکرد

.

فعالیت‌های شغلی:

 • مدیر عامل و مالک شرکت جهان گستر السا (سهامی خاص) در ایران
 • مالک و صاحب امتیاز سایت www.thisisamirbagheri.com
 • مالک موسسه تحقیقاتی السالند در کردستان عراق
 • مالک شرکت بازرگانی سرماج در کردستان عراق

دیگر فعالیت‌ها:

 • طراح (دوره +CHANGE) تغییر بیشتر در تمام جوانب زندگی
 • برگزارکننده مجموعه سمینارهای موفقیت نامحدود در کردستان عراق
 • برگزاری سمینارهای آموزشی برای اتاق بازرگانی کشورهای همسایه
 • گفتگوی تلویزیونی با شبکه کوردسات
 • گفتگوی تلویزیونی با شبکه العالم
 • گفتگوی تلویزیونی با شبکه NRT