آموزش تهیه دوره‌ها یا محصولات

1. بعد از کلیک روی ثبت‌نام در دوره یا خرید محصولات

2. اطلاعات را تکمیت و روی ثبت بزنید.