با ارسال هر مقاله و تایید آن از سمت ما 20هزار تومان در کیف‌پول خود دریافت کنید. اگر تعداد مقالات شما برابر 10عدد باشد کدتخفیف 50درصدی و اگر برابر 20عدد باشد کدتخفیف 75درصدی، دریافت خواهید کرد. اگر در یکماه 20مقاله ارسال کنید، شما می‌توانید با حقوق توافقی استخدام شوید.

این صفحه را به اشتراک بگذارید

عضویت

ورود