تغییر

تغییر - نیرو - زندگی
تغییر
منصور حیدرزاده

سفر به سرزمین تغییر

تمام هستی را نیرویی فرا گرفته است،در مسیر تغییر این نیرو هر لحظه تو را حمایت می‌کند، این نیرو نگران توست… این

بیشتر بدانید