هدف گذاری

5 قانون مهم که برای هدف گذاری باید بدانید
هدف گذاری
منصور حیدرزاده

5 قانون مهم که برای هدف گذاری باید بدانید

هدفمند زندگی کردن نیز یک مدل ذهنی است که بر زندگی و کسب‌وکار تاثیر عمیقی دارد. هدف گذاری کمک می‌کند شما کارهای

<p style="display: inline-block;padding: 3px 6px;margin-bottom: 6px;background: #002850;color: #fff;border-radius: 7px;">بیشتر بدانید</p>
بهترین بهره برداری از چالش هدف گذاری 14 روزه
بهره برداری
منصور حیدرزاده

بهترین بهره برداری از چالش هدف گذاری 14 روزه

اگر تصمیم گرفته اید که به چالش هدف گذاری 14 روزه بپردازید ، تبریک می گویم! تعیین هدف یکی از تأثیرگذارترین راه ها برای موفقیت

<p style="display: inline-block;padding: 3px 6px;margin-bottom: 6px;background: #002850;color: #fff;border-radius: 7px;">بیشتر بدانید</p>