کارآفرین

کارآفرین
کارآفرین
منصور حیدرزاده

10 ویژگی یک کارآفرین

چند بار با خود گفته اید موفقیت همیشه آسان است؟ کارآفرینان با روند و موفقیت هایشان شناخته می شوند ، اما به

بیشتر بدانید

ویژگی کارآفرینان موفق
کارآفرین
منصور حیدرزاده

5 ویژگی کارآفرینان موفق

آیا ویژگی های خاصی وجود دارد که همه کارآفرینان موفق در آن مشترک هستند؟ کارآفرینان از ویژگیهای بسیار مشابهی برخوردار هستند که

بیشتر بدانید