دوره غیرحضوری، تغییر بیشتر

امیر باقری - موفقیت - تغییر - ثروت - زندگی - سخنرانی

موفقیت یعنی زندگی همیشه در حال تغییر

چه کسی گفته است شما نمی‌توانید تغییر بزرگی در زندگیتان بوجود بیاورید؟

آن شخص که «نمی‌توانید» را می‌گوید، علم و توانایی این قضاوت را از کجا آروده است؟

شما می‌توانید !

بصورت رایگان سوالات خود را از امیر باقری بپرسید

محصولات فروشگاه

مشارکت در تبلیغات

پیشنهاد دو سر برد

ارسال مقاله

با هم رشد کنیم